Return and Refund Policy

All items purchased from Borongborong.com are not exchangable and refundable unless proven mistakes are from us.

Borongborong.com is not liable for damage done by courier service provider (e.g. Pos Laju). We always pack our products with care.

Polisi Penukaran dan Pengembalian Produk

Barang-barang yang dibeli dari Borongborong.com tidak boleh ditukar dan dikembalikan wang kecuali terbukti akibat kesilapan kami.

Borongborong.com tidak akan menanggung kerosakan yang dilakukan oleh syarikat penghantaran (e.g. Pos Laju). Kami akan membalut pakaj dengan cermat.